Proběhl kick-off meeting projektu AMULET

Do projektu AMULET (Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie - Advanced MUltiscaLe materials for key Enabling Technologies), jehož cílem je vyvinout unikátní integrabilní materiály s možným využitím v elektrotechnice, lékařství či environmentálních technologiích, se zapojí 145 vědců a vědkyň z osmi vědeckých institucí. Zástupci projektu, který již oficiálně odstartoval 1. ledna 2024, měli poprvé možnost setkat se osobně 4. března 2024 na půdě hlavního koordinátora celého projektu, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR.

V pondělí 4. března 2024 se sešli zástupci všech partnerských organizací, které jsou zapojeny do projektu AMULET, aby oficiálně zahájili spolupráci. Setkání zahájil doc. Martin Kalbáč, hlavní koordinátor projektu. Uvedl, že projekt je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur pro reálné využití v tzv. klíčových nosných technologiích (Key Enabling Technologies), které představují inovativní technologické oblasti s významným dopadem na ekonomiku a konkurenceschopnost EU.

V projektu AMULET bude spolupracovat 145 vědců a vědkyň z 8 těchto vědeckých institucí: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR a Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

5 výzkumných záměrů

Vědci a vědkyně budou v rámci projektu řešit pět výzkumných záměrů zaměřujících se na komplexní design integrabilních materiálů, vývoj a integraci funkční biorozhraní, pokročilé senzory, vysoce selektivní katalýzu a nanoelektroniku a mikro/nanozařízení pro ukládání a konverzi energie. Na setkání zazněly prezentace jednotlivých výzkumných záměrů, kterých se zhostili vedoucí pro danou část projektu: prof. Jana Kalbáčová Vejpravová (Univerzita Karlova), prof. Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, dr. Alena Semerádtová (Ústav fotoniky a elektroniky), dr. Štefan Vajda (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR) a dr. Otakar Frank (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR).

Socioekonomický dopad projektu

Závěrečnou prezentaci přednesla doc. Tereza Stöckelová, která se v rámci projektu bude věnovat sociologickému šetření, jež výzkumným týmům zprostředkuje reflexi dotčených sociálních aktérů a socioekonomických otázek. To povede k posílení inovačního potenciálu technologií AMULET a hledání férové rovnováhy mezi veřejným a soukromým prospěchem z jejich užívání.