O projektu

Projekt AMULET je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur pro využití v četných aplikacích v elektrotechnice, lékařství i environmentálních technologiích, a to včetně posouzení socioekonomických dopadů. Jedná se o Klíčové základní technologie (KET), které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost EU. Mezioborový excelentní výzkum je realizován špičkovým týmem těžícím z rozsáhlých mezinárodních synergií.

Cíle projektu

  1. Vývoj nových aplikací v medicíně a bio/nanotechnologiích na základě studia interakce biomolekul s průmyslově významnými pokročilými materiály
  2. Vývoj a realizace nových senzorických konceptů a platforem využívajících 2D materiály
  3. Vývoj a realizace katalytických foto(elektro)chemických a chemických heterogenních procesů v plynné a kapalné fázi pro odstraňování toxických látek a přeměna vybraných surovin na produkty s přidanou hodnotou 
  4. Vývoj a realizace hierarchických heterostruktur a zařízení pro flexibilní elektroniku, optoelektroniku a smíšené koncepty pro konverzi a ukládání energie.