Kontakt

doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.

hlavní řešitel projektu

martin.kalbac@jh-inst.cas.cz

tel.: +420 266 053 804

 

RNDr. Zuzana Sochorová Vokáčová, Ph.D.

hlavní administrátorka projektu

zuzana.sochorova@jh-inst.cas.cz

tel.: +420 266 053 177

 

Klaudie Soukupová

administrátorka projektu

klaudie.soukupova@jh-inst.cas.cz

tel.: +420 266 053 746

 

Ing. Eva Pastorková, Ph.D.

administrátorka projektu

eva.pastorkova@jh-inst.cas.cz

tel.: +420 266 053 182