Mezinárodní česko-japonské sympozium o pokročilých víceškálových materiálech

DATUM: 26. a 27. září 2024

MÍSTO KONÁNÍ: Brdičkův přednáškový sál, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha, Česká republika

ZASLÁNÍ ABSTRAKTU A REGISTRACE: Pro zaslání abstraktu a registraci klikněte na odkaz: https://www.projekt-amulet.cz/webform/registration-form

POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Z Japonska:
Yukiko Yamada-Takamura (Japan Advanced Institute of Science and Technology) 
Hiroki Ago (Kyushu University) 
Tomoki Machida (University Tokyo) 
Kazunari Matsuda (Kyoto University) 
Yasumitsu Miyata (Tokyo Metropolitan University) 
Kosuke Nagashio (University Tokyo) 
Jiang Pu (Tokyo Institute of Technology) 
Mikito Koshino (Osaka University) 
Rika Matsumoto (Tokyo Polytechnic University) 
Yasufumi Takahashi (Nagoya University)

Z České republiky:
Otakar Frank (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Martin Kalbáč (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Jaroslav Kočišek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Vaibhav Varade (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy)
Dominika Zákutná (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
Zdeněk Sofer (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)