Mezinárodní česko-japonské sympozium o pokročilých víceškálových materiálech

Mezinárodní česko-japonské sympozium o pokročilých víceškálových materiálech

DATUM: 26. a 27. září 2024

MÍSTO KONÁNÍ: Brdičkův přednáškový sál, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha, Česká republika